Att veta sin klass

av Lena Sohl

Vad innebär det att klassresa i Sverige i dag? Och vad är det som gör den uppåtgående klassresan till en samhällelig favorithistoria? Det är teman i Lena Sohls doktorsavhandling om kvinnors uppåtgående klassresor i det svenska välfärdssamhället.


LÄS MER

Sverige åt svenskarna

av Marie Demker Marie

Hur är det möjligt att toleransen i Sverige mot flyktingar och invandrare ökat de senaste två decennierna, samtidigt som främlingsfientliga politiska krafter vuxit sig starkare? Och hur ska vi förstå den populistiska nationalismens återkomst i Sverige och övriga Europa?


LÄS MER

Med historien som motståndare

av Petter Bergner

Hur påverkas ett politiskt parti av att leva i skuggan av en partihistoria som uppfattas som en tung belastning? Vänsterpartiet och dess föregångare SKP/VPK tvingades under flera decennier att försvara sin demokratiska trovärdighet och freda sig mot anklagelser om att inte ha gjort upp med sin historia.


LÄS MER

Frihetskonst: författarroll och modernitet genom Sven Lindqvists tidiga författarskap

av Ragnar Haake

”Kan man ge några skäl för att en annan människa bör lägga sig till med vanan att läsa böcker, kan man försvara att man själv ägnar sitt liv åt att göra det?”
Det frågar sig en tjugotreårig Sven Lindqvist i DN-artikeln ”Varför litteratur?” – publicerad i april 1955, bara dagar innan hans debutbok Ett förslag ges ut.
I Frihetskonst undersöker Ragnar Haake hur den unge författaren hanterar detta tvivel i sina första böcker.


LÄS MER

Maktens (o)lika förklädnander

av Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari

Antologin Maktens (o)lika förklädnader tar upp 
det problematiska förhållandet mellan feminism, etnocentrism och rasism från varierade infallsvinklar. Den kan läsas som en postkolonialt inspirerad lägesrapport om Sverige i början av det nya millenniet. Även om tystnaden kring rasism är och har varit en marginaliserad fråga inom den svenska feministiska forskningen, visar flera texter i denna antologi att rasismen är en nyckelkategori för att förstå nutida former av social differentiering.
Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes, kulturgeografen Irene Molina och sociologen Diana Mulinari skriver och forskar om feminism, rasism och makt utifrån ett postkolonialt perspektiv.


LÄS MER

Sida vid sida

av Katharina Tollin

Varannan damernas, jämställdhetslagen, pappamånad, kvinnofridsreformen, jämställdhetsintegrering och en statsminister som säger att han är feminist …


LÄS MER