ISBN: 9789173899895


Ladda ner pressbild


Maktens (o)lika förklädnander

Atlas Akademi, Podböcker

Att problematisera rasism innebär inte bara att förkasta den som social praxis utan också att lyfta fram och undersöka hur erfarenheter av rasismen parallellt med klass och kön formar sociala identiteter. Medvetenheten om rasism är av central betydelse för att förstå hur rasistiska ideologier präglar vår uppfattning om sociala fenomen.


Författare
Paulina de los Reyes

Paulina de los Reyes är docent i ekonomisk historia och verksam vid Arbetslivsinstitutet och Uppsala universitet.

Irene Molina

Irene Molina är docent i kulturgeografi och verksam vid Institutet för bostads- och urban forskning vid Uppsala universitet.

Diana Mulinari

Diana Mulinari är professor i sociologi och verksam vid Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet.