ISBN: 9789173898980


Ladda ner pressbild


Sida vid sida

Atlas Akademi, Podböcker

I mitten av 2000-talet såg jämställdhetspolitiken ut att vara radikalare än någonsin och gå framåt med stormsteg. Men denna historia om jämställdhetspolitiken döljer något väsentligt.

I Katharina Tollins doktorsavhandling tecknas en ny historieskrivning, grundad i analyser av riksdagsdebatter från 1970-talet fram till 2006. Fram träder en bild av hur jämställdhetspolitiken sedan 1970-talet exploaterats för att göras samstämmig med en politik för nedskärningar, individuella rättigheter, managementmodeller och individuell lönesättning. Framför allt synliggör författaren hur vår nuvarande politik blir till genom en successiv utfasning av det socialdemokratiska målet om social jämlikhet. Jämställdhet visar sig inte bara vara en fråga om relationer mellan kvinnor och män, utan ingår i ett större kraftfält där makten över ekonomi och arbete står på spel.


Författare
Katharina Tollin

Katharina Tollin är fil.dr i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har tidigare gett ut boken “Feministisk teori i rörliga bilder” tillsammans med Maria Törnqvist.