ISBN: 97899173894357


Ladda ner pressbild


Demokrati bortom politiken

Atlas Akademi, Podböcker

Demokrati bortom politiken undersöker hur den svenska socialdemokratin använde demokratibegreppet i sin officiella retorik decennierna efter rösträttsreformen 1919.

Demokrati betyder folkstyre, men vilka är folket och vad ska de styra över? Mängden möjliga svar på dessa frågor gör demokratibegreppet formbart och föränderligt. Den här boken visar att socialdemokratins demokratibegrepp under denna period berörde i princip alla samhällsområden: från det politiska till det sociala, från det ekonomiska till det andliga.


Författare
Anna Friberg

Anna Friberg är historiker och arbetar vid Mittuniversitetet. Hon forskar huvudsakligen om begreppshistoria och modern politisk historia. Demokrati bortom politiken är hennes doktorsavhandling.