ISBN: 9789173894449


Ladda ner pressbild


Moralpanik och lågkultur: genus- och mediehistoriska analyser 1900–2012

Atlas Akademi, Podböcker

Den här boken skriver den svenska moralpanikens historia ur ett genusperspektiv, och förklarar hur lågkultur kopplats samman med klass, nationalitet och inte minst med föreställningen om den våldsamme pojken. Ett antal ingående analyser av debatterna om film, video, serietidningar och tv- och datorspel kastar nytt ljus över den kontinuerliga diskussionen om de kulturella normer som omger sex, våld och smak.


Författare
Arnberg Klara

Klara Arnberg är fil.dr i ekonomisk historia, verksam vid Stockholms universitet.

Gustafsson Tommy

Tommy Gustafsson är doktor i historia och professor i filmvetenskap och är verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö.