ISBN: 9789173894364


Ladda ner pressbild


Frihetskonst: författarroll och modernitet genom Sven Lindqvists tidiga författarskap

Atlas Akademi, Podböcker

”Litteraturen tycks vara ett tillhåll för invigda, en avskild domän där det sysslas med saker som ingen kan förklara betydelsen av”, skriver Lindqvist och antyder därmed att litteraturens frihet, dess autonomi, också kan te sig som ett fängelse. Det tidiga författarskapet ställer flera frågor kring detta. Kan den gränsöverskridande essän erbjuda en lösning på problemet? Kan konsten gripa in i livet? Och hur förhåller sig egentligen litteraturens frihetsanspråk till tillståndet i den moderna välfärdsstaten? Till slut – i essäboken Praktika från 1962 – når Lindqvist fram till en utopisk litterär vision, på en gång reformistisk och avantgardistisk, som får namnet ”frihetskonst”.

Frihetskonst är Ragnar Haakes doktorsavhandling i litteraturvetenskap.


Författare
Ragnar Haake

Ragnar Haake är litteraturvetare och verksam vid Umeå universitet. Frihetskonst är hans doktorsavhandling.