Katharina Tollin

Katharina Tollin är fil.dr i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har tidigare gett ut boken “Feministisk teori i rörliga bilder” tillsammans med Maria Törnqvist.

Titlar