ISBN: 9789173894401


Ladda ner pressbild


Sverige åt svenskarna

Atlas Akademi, Podböcker

Sverige åt svenskarna: Motstånd och mobilisering mot invandrare och invandring i Sverige bygger på 20 års forskning kring svenskarnas attityder, och ifrågasätter en rad av våra föreställningar om invandrare och främlingsfientlighet. De nationalkonservativa partierna är bara ett symptom på ett större problem. Hotet mot demokratin består i att det politiska samtalet inte längre vårdas.

Röster om ››Sverige åt svenskarna‹‹

››Här handlar det alltså konsten att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Att ‘vem det som tycker vad och varför’ är minst sagt komplex fråga, det visar Marie Demker med önskvärd tydlighet.‹‹
Måns Hirschfeldt – OBS P1 Sveriges Radio 21 mars 2014

››Demker visar med hjälp av statistik att toleransen mot flyktingar och invandrade ökar samtidigt som främlingsfientliga politiska krafter växer sig allt starkare […] Marie Demkers ambition är att försöka ge oss förklaringar till den här paradoxala utvecklingen.‹‹
Qaisar Mahmood – Svenska Dagbladet 7 april 2014


Författare
Marie Demker Marie

Marie Demker är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. I sin forskning har hon främst intresserat sig för partier, ideologier och skiljelinjer i europeisk politik. Hon har under många år analyserat opinionsbildning kring migration och nationalism. Demker har publicerat femton böcker samt ett stort antal vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter.