ISBN: 978-91-7389-224-7Aktivister

Reportageböcker

Demonstrationerna i Seattle 1999 mot Världshandelsorganisationen satte fokus på ett rörelseengagemang som växt i styrka sedan nittiotalet.

Den svenska debatten om denna aktivism tog fart med demonstrationerna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001. Genom framväxten av de sociala forumen sedan det första World Social Forum 2001 har den globala rättviserörelsen gått från protest till konkreta förändringsdiskussioner.

I Aktivister undersöks för första gången grundligt denna rörelse utifrån dess svenska sammanhang. Vilka är det som är aktiva inom den? Vilken syn har de på politisk påverkan och demokrati? Innebär deras globaliseringskritik ett motstånd mot globaliseringen i sig? Vilken roll spelar den globala rättviserörelsen och de sociala forumen för en förnyelse av demokratin, i globaliseringens tidevarv? Till grund ligger en större enkätundersökning.

Utöver att tillgängliggöra ett rikt empiriskt material ger boken en lättåtkomlig ingång till flera centrala teman inom samtida forskning om sociala rörelser. Bokens författare (Magnus Wennerhag, Hilma Holm, Johan Lindgren, Henrik Nordvall och Adrienne Sörbom) är alla verksamma i forskning om sociala rörelser, inom ämnena sociologi, antropologi och folkbildningskunskap.


Författare
Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom är doktor i sociologi vid Stockholms universitet.

Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag är universitetslektor och docent på Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola. Han är redaktionssekreterare för tidskriften Fronesis.

Hilma Holm

Hilma Holm är forskare i socialantropologi. Hon doktorerade vid Lunds universitet 2010 med en avhandling om Attac-rörelsen i Sverige.

Henrik Nordvall

Henrik Nordvall är doktorand i vuxnas lärande och verksam vid Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet. Han har tidigare läst historia och statsvetenskap samt varit verksam inom ABF.

Johan Lindgren

Johan Lindgren har läst sociologi, pedagogik och historia vid universiteten i Umeå och Lund. Han har arbetat som redaktionssekreterare på tidskriften Fronesis, och som förläggare på bokförlaget Liber. Har för Atlas redigerat boken Rättvisans mått av Nancy Fraser.