Johan Lindgren

Johan Lindgren har läst sociologi, pedagogik och historia vid universiteten i Umeå och Lund. Han har arbetat som redaktionssekreterare på tidskriften Fronesis, och som förläggare på bokförlaget Liber. Har för Atlas redigerat boken Rättvisans mått av Nancy Fraser.

Titlar