Lindgren Johan

Johan Lindgren har läst sociologi, pedagogik och historia vid universiteten i Umeå och Lund. Har arbetat som redaktionssekreterare på tidskriften Fronesis, numera förläggare på bokförlaget Liber.Har för Atlas redigerat boken Rättvisans mått av Nancy Fraser.

Titlar