Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag är universitetslektor och docent på Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola. Han är redaktionssekreterare för tidskriften Fronesis.

Titlar