Henrik Nordvall

Henrik Nordvall är doktorand i vuxnas lärande och verksam vid Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet. Han har tidigare läst historia och statsvetenskap samt varit verksam inom ABF.





Titlar