Mats Deland

Mats Deland undervisar vid historiska institutionen, Uppsala universitet. På Atlas har han utgivit Purgatorium, om Sverige och andra världskrigets krigsförbrytare, samt tillsammans med Charles Westin antologin Brunt! Nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden.

Ladda ner pressbild

Titlar