ISBN: 9789185677535Brunt!

Reportageböcker

I Brunt! skriver Heléne Lööw, Mattias Gardell och flera andra forskare, journalister och antirasister om ett samhällsproblem som vi fortfarande vet alltför lite om och som de senaste åren hamnat i medieskugga.

Antologin tar ett brett grepp – både historiskt, geografiskt och i form av nya infallsvinklar – och visar hur en moderniserad och aggressiv extremhöger vuxit fram det senaste decenniet.


Författare
Mats Deland

Mats Deland undervisar vid historiska institutionen, Uppsala universitet. På Atlas har han utgivit Purgatorium, om Sverige och andra världskrigets krigsförbrytare, samt tillsammans med Charles Westin antologin Brunt! Nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden.