ISBN: 9789173899406Purgatorium – appendix

Samhälle/debatt

Den innehåller de kapitel som inte fick plats i boken, men texterna har uppdaterats med den forskning som publicerats fram till och med 2015. Här finns ytterligare hundratals människoöden, som vävde samman det svenska samhället med de illdåd som förövats under kriget. Appendixet kan läsas självständigt, men den utförliga analysen av den svenska politiken gentemot andra världskrigets övergrepp finns i den tidigare utgivna boken.

Utgivningsår: 2017


Författare
Mats Deland

Mats Deland undervisar vid historiska institutionen, Uppsala universitet. På Atlas har han utgivit Purgatorium, om Sverige och andra världskrigets krigsförbrytare, samt tillsammans med Charles Westin antologin Brunt! Nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden.