ISBN: 978-91-7389-354-1


Ladda ner pressbild


Purgatorium

Reportageböcker

Sverige har allt sedan andra världskrigets slut utmärkt sig för sin ovilja att ställa krigsförbrytare inför rätta. Allt tyder på att åtskilliga av Förintelsens och de nazistiska våldsbrottens förövare fann en trygg hamn i Sverige. Den svenska regeringen hjälpte aktivt flera misstänkta förbrytare att komma undan, och den svenska underrättelsetjänsten anställde veteraner från avrättningskommandon.

Inställningen till krigsförbrytare är både ett moraliskt, politiskt och, inte minst, ett juridiskt problem, som inte har minskat i betydelse sedan dess. Mats Deland tecknar i Purgatorium en bakgrund till de beslut som togs under krigets slutskede, med exempel hämtade främst från den lettiska flyktinggruppen. Boken ger en nödvändig historisk bakgrund till den diskussion som nu måste börja föras om hur Sverige ska gå från ord till handling i krigsförbrytarfrågan.


Författare
Mats Deland

Mats Deland undervisar vid historiska institutionen, Uppsala universitet. På Atlas har han utgivit Purgatorium, om Sverige och andra världskrigets krigsförbrytare, samt tillsammans med Charles Westin antologin Brunt! Nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden.