ISBN: 9789173898973


Ladda ner pressbild


Våldets topografier

Atlas Akademi, Podböcker

Med början i de amerikanska styrkornas säkerhets­indelning av det ockuperade Bagdad via kravallerna i Paris förorter, slöjans symboliska värde och betydelsen av en flagga på balkongen till diskursen kring hedersvåld och ­skotten i Ådalen analyseras våldet i förhållande till plats, till dominerande föreställningar om »den Andre« och som verktyg i kampen mellan »gott« och »ont«.


Författare
Carina Listerborn

Carina Listerborn, lektor och docent i stadsbyggnad. Carina Listerborn verkar för en socialt hållbar stadsutveckling i sin forskning, som utmärks av ett intersektionellt perspektiv (etnicitet, klass, ålder), men med fokus på genus, till att lyfta in fler röster mot planering och bidra till en mer lyhörd planeringspraktik.

Irene Molina

Irene Molina är docent i kulturgeografi och verksam vid Institutet för bostads- och urban forskning vid Uppsala universitet.

Diana Mulinari

Diana Mulinari är professor i sociologi och verksam vid Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet.