Carina Listerborn

Carina Listerborn, lektor och docent i stadsbyggnad. Carina Listerborn verkar för en socialt hållbar stadsutveckling i sin forskning, som utmärks av ett intersektionellt perspektiv (etnicitet, klass, ålder), men med fokus på genus, till att lyfta in fler röster mot planering och bidra till en mer lyhörd planeringspraktik.

Titlar