ISBN: 9789185677641Från revolution till reträtt

Podböcker, Reportageböcker

Under tre års tid följde Susanne Köpsén det fackliga styrelsearbetet på ett industriföretag med drygt hundra anställda. Hon studerade hur styrelsens ansträngningar att utveckla den fackliga verksamheten kan relateras till lärande, en ständigt pågående lärprocess som tar sig olika uttryck över tid.

Det rör sig om lärande på egen hand, men inom ramen för en social rörelse med både traditioner att bevara och krav på förändring. Ytterst handlar avhandlingen om lärande i vardagen.

Vad är det för utmaningar de fackliga företrädarna på en arbetsplats möter? Hur gör de för att klara av dessa? Hur hanterar de kraven på nya kunskaper? Hur ser förutsättningarna ut? Den här studien försöker svara på dessa frågor.
Från revolution till reträtt är Susanne Köpséns avhandling på Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande i Linköping.


Författare
Susanne Köpsén

Susanne Köpsén är fil.dr i pedagogik, lektor vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Från revolution till reträtt är hennes avhandling.