Köpsén Susanne

Susanne Köpsén är fil.dr i pedagogik, lektor vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.
Från revolution till reträtt är hennes avhandling.

Titlar