ISBN: 978-91-7389-189-9404

Reportageböcker

Motståndet mot fri informationstillgång kommer inte bara från politiska diktaturer utan också från mäktiga ekonomiska intressen med stora investeringar nedgrävda i digital teknik och digitala medier.

Ingenting är ännu avgjort. Möjligheterna är fortfarande stora. Men det är hög tid att börja diskutera frågorna nu.

I 404  – Utflykter i glömskans landskap belyser historikern Lars Ilshammar och författaren Ola Larsmo några av de stora framtidsfrågorna som den digitala revolutionen fört med sig. De har tillsammans tidigare skrivit boken net.wars (1997).


Författare
Ilshammar Lars

Lars Ilshammar är svensk samtidshistoriker och var institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek från 2005 till 2013. Han är nu avdelningschef för de fysiska samlingarna på KB.

Larsmo Ola

Ola Larsmo är författare. Han var ledamot av Författarförbundets styrelse fram till i maj 2003. Han var också ledamot av styrelsen för Institutet för Framtidsstudier under åren 2004–2008 och är sedan 2009 ordförande i svenska PEN.