ISBN: 978-91-7389-189-9404

Reportageböcker

Motståndet mot fri informationstillgång kommer inte bara från politiska diktaturer utan också från mäktiga ekonomiska intressen med stora investeringar nedgrävda i digital teknik och digitala medier.

Ingenting är ännu avgjort. Möjligheterna är fortfarande stora. Men det är hög tid att börja diskutera frågorna nu.

I 404  – Utflykter i glömskans landskap belyser historikern Lars Ilshammar och författaren Ola Larsmo några av de stora framtidsfrågorna som den digitala revolutionen fört med sig. De har tillsammans tidigare skrivit boken net.wars (1997).


Författare
Lars Ilshammar

Lars Ilshammar är svensk samtidshistoriker, IT-debattör och  biträdande riksbibliotikarie vid Kungliga biblioteket.

Ola Larsmo

Ola Larsmo är författare. Han var ledamot i Författarförbundets styrelse, och ledamot styrelsen för Institutet för Framtidsstudier under åren 2004–2008. Han har också varit  ordförande för Svenska PEN.