Ola Larsmo

Ola Larsmo är författare. Han var ledamot i Författarförbundets styrelse, och ledamot styrelsen för Institutet för Framtidsstudier under åren 2004–2008. Han har också varit  ordförande för Svenska PEN.

Titlar