Ilshammar Lars

Lars Ilshammar är svensk samtidshistoriker och var institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek från 2005 till 2013. Han är nu avdelningschef för de fysiska samlingarna på KB.

Titlar