Lars Ilshammar

Lars Ilshammar är svensk samtidshistoriker, IT-debattör och  biträdande riksbibliotikarie vid Kungliga biblioteket.

Titlar