Thomas Johansson

Thomas Johansson är professor i socialpsykologi verksam vid Institutionen för kultur, estetik och medier, Göteborgs universitet, och författare till en rad böcker, bland dem Den skulpterade kroppen och Makeovermani.

Titlar