ISBN: 9789173892278Experthysteri

Reportageböcker

Dr Spock. Jesper Juul. Anna Wahlgren. Supernannies. Lars H Gustafsson. mama. Bent Hougaard. Penelope Leach. Dr Phil. Sheila Kitzinger. Donald Winnicott. Gustaf Jonsson. Dick Sundevall. Katerina Janouch. Vi föräldrar. NannyJouren.

Det finns en stor mängd litteratur, tidningar och tv-program om barn, uppfostran och föräldrarollen. Experterna når människor som lyssnar kritiskt och ständigt omvärderar deras kunskaper och råd. Avståndet mellan föräldrar och experter har minskat. Experthysteri handlar om denna nya situation. Vad är det egentligen för råd som ges i dagens samhälle – i populärpsykologin, familjelitteraturen och tv-programmen? Vilken typ av kunskap om barn och föräldraskap finns att tillgå? Vilka är experterna och hur har deras roll förändrats?

Thomas Johansson är professor i socialpsykologi och författare till en rad böcker, bland dem Den skulpterade kroppen och Makeovermani.


Författare
Thomas Johansson

Thomas Johansson är professor i socialpsykologi verksam vid Institutionen för kultur, estetik och medier, Göteborgs universitet, och författare till en rad böcker, bland dem Den skulpterade kroppen och Makeovermani.