ISBN: 978-91-7389-335-0Managementsyndromet

Reportageböcker

I Managementsyndromet undersöker Thomas Johansson det nya chefsidealet och dess profitörer. Den populärpsykologiska managementkulturen hyllar den starka, fria och individualistiska människan. En syn som till sist inte bara handlar om cheferna utan om oss alla – hur vi ska bli ledare i våra egna liv.


Författare
Thomas Johansson

Thomas Johansson är professor i socialpsykologi verksam vid Institutionen för kultur, estetik och medier, Göteborgs universitet, och författare till en rad böcker, bland dem Den skulpterade kroppen och Makeovermani.