Djuplodande reportagebok om svenska prostitutionspolitiken

Snart fyller den svenska sexköpslagen 25 år. När den antogs 1999 var Sverige först i världen med att kriminalisera sexköp. Men den svenska prostitutionspolitiken skulle gå djupare än så. Den skulle vila på två ben: ett brottsbekämpande och ett socialt stödjande. I själva verket tycks den ha haltat fram på det ena i över tjugo år, menar författaren och journalisten Helena Björk. 

I den nya boken Socialt oacceptabelt – ett reportage om svensk prostitutionspolitik från bokförlaget Atlas ställer hon sig frågan: har den polariserade debatten om sexköpsförbudet stått i vägen för en prostitutionspolitik som innehåller mer än brott och straff?

– Samtidigt som lagen satte fokus på efterfrågan skulle de som befinner sig i prostitution få bättre stöd och hjälp. Men utvecklingen av det har varit svag. Det har inte lagts skarpa politiska förslag. Ingen har tagit ansvar för att det ska finnas socialt stöd i hela landet, säger Helena Björk.

Just det sociala stödet, eller bristen på det, är en stor del av boken, och Helena talar med socialarbetare, aktivister, forskare och politiker – som berättar om politik som inte fungerar i praktiken och hur svenska såväl som utländska utsatta osynliggörs. Bland dem som befunnit sig i prostitution är besvikelsen stor.

– Det är många som hade behövt betydligt mer från samhället. Några av dem har jag träffat, säger Helena Björk.

Parallellt med skildringen av samhällsutvecklingen får vi i boken också följa berättelserna om de tre kvinnorna Julia, Danielle och Jasmine; om deras liv innan, under och efter prostitution. Tre berättelser om respektlöshet, försummelse, ensamhet, orättvisa, våld och makt – men också om en feministisk revolution, tacksamhet och listen att själv vrida sig ur händerna på en människohandlare.

Boken utkommer 14 mars 2023.

Kategorier:
Aktuellt