Helena Björk

Helena Björk (född 1985) är journalist verksam i Stockholm. Sexualpolitik och feministiska frågor tillhör hennes specialområden.

Socialt oacceptabelt – ett reportage om svensk prostitutionspolitik är hennes första bok och utkommer våren 2023 hos Bokförlaget Atlas.

Ladda ner pressbild

Titlar