ISBN: 978-91-7445-043-9


Ladda ner pressbild


Socialt oacceptabelt

Facklitteratur, Prostitution, Samhälle & politik

1999 blev Sverige först i världen med att kriminalisera sexköp. Den nya svenska prostitutionspolitiken skulle vila på två ben: ett brottsbekämpande och ett socialt stödjande. Men i själva verket tycks den ha haltat fram på det ena i över tjugo år.

I den här reportageboken söker sig journalisten Helena Björk bortom den sönderslitande frågan om kriminaliseringen av sexköp fungerat eller inte. Hon talar med socialarbetare, aktivister, forskare och politiker som menar att hjälpen samhället skulle ge inte funnits där. Bland dem som befunnit sig i prostitution är besvikelsen stor.

Har debatten om sexköpsförbudet stått i vägen för en prostitutionspolitik som har mer att ge än brott och straff?

Parallellt med skildringen av samhällsutvecklingen löper berättelserna om Julia, Danielle och Jasmine; om deras liv innan, under och efter prostitution. Tre berättelser om respektlöshet, försummelse, ensamhet, orättvisa, våld och makt – men också om en feministisk revolution, tacksamhet och listen att själv vrida sig ur händerna på en människohandlare.

»Intressant och viktig på riktigt … En välkommen perspektivförskjutning«
Dagens Nyheter

»Denna synnerligen genomarbetade bok nyanserar ett svårt ämne, tillför en rad sakliga argument och pekar tydligt ut välbehövliga insatser … Läsaren får en mycket god inblick i den polariserade debatten om prostitution.« Betyg 5/5
Emma Moritz, BTJ

»Anslaget är befriande, resultatet bedrövande«
Expressen

Formgivning: Charlotta Rahm
Omslagsbild: Caroline Öberg

Utgivning: mars 2023


Författare
Helena Björk

Helena Björk är journalist och författare, verksam i Stockholm. “Socialt oacceptabelt” är hennes första bok.