ISBN: 9789173899376


Ladda ner pressbild


Vuxenantologin

Atlas Akademi, Podböcker

Sverige har en lång tradition av vuxenutbildning och det existerar i dag flera olika vuxenutbildningsformer med var sin specifika historia och bildningsfilosofiska värdegrund. Ur dessa pedagogiska verksamheter har det vuxit fram ett karakteristiskt tänkande och en kritisk massa av kunskaper om vuxnas lärande. Denna kunskap förvaltas inom disciplinen vuxenpedagogik.

En introduktion till vuxenpedagogikens kunskapsområde ges i denna antologis olika kapitel. Författarna har en gedigen erfarenhet av vuxenpedagogisk forskning och undervisning av vuxna.


Författare
Lena Borgström

Lena Borgström är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Petros Gougoulakis

Petros Gougoulakis är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm.