ISBN: 9789173894203


Ladda ner pressbild


Vardagslivets politik

Samhälle/debatt

Bayat visar hur social och politisk förändring kommit till stånd genom vanliga människors vardagliga strävan efter ett bättre liv. I fokus ligger de urbana fattigas kamp för att omförhandla fördelningen av materiella tillgångar, de iranska kvinnornas strategier för att bekämpa det statssanktionerade könsförtrycket och gatornas och torgens betydelse för möjligheten att bedriva politiskt motstånd.

I redaktion av Leila Brännström. Översättning Henrik Gundenäs


Författare
Asef Bayat

Asef Bayat är professor i sociologi och Mellanösternstudier vid University of Illinois. Bayat har publicerat en rad böcker och artiklar om politisk sociologi, sociala rörelser, urbana studier, vardagslivets politik och samtida politisk islam. Boken är den första av Bayat på svenska.