Asef Bayat

Asef Bayat är professor i sociologi och Mellanösternstudier vid University of Illinois. Bayat har publicerat en rad böcker och artiklar om politisk sociologi, sociala rörelser, urbana studier, vardagslivets politik och samtida politisk islam. Boken är den första av Bayat på svenska.

Titlar