ISBN: 978-91-89044-94-4Vägen till Indokina

Reportageböcker

Boken sträcker sig från författarens tidiga resor i regionen, över Vietnamkriget och fram till Pol Pots maktövertagande i Kambodja. Vägen till Indokina är en unik blandning av självbiografi och politisk historia, som kastar nytt ljus över ett kontroversiellt kapitel i den svenska 1900-tals historien.

I boken får vi följa det diplomatiska spelet bakom Sveriges position i Vietnamkriget och möter samtidens politiker, bland dem Olof Palme, Tage Erlander, Torsten Nilsson och Birgitta Dahl, i skarpa och öppenhjärtiga iakttagelser.

Kaj Björk har varit chefredaktör för Ny Tid, riksdagsledamot, internationell sekreterare för (s) och ambassadör i Kina och Kanada. Han har tidigare utkommit med böcker om bland annat Kina och Spanien.


Författare
Kaj Björk

Kaj Björk var chefredaktör för Ny Tid, riksdagsledamot, internationell sekreterare för socialdemokraterna och ambassadör i Kina och Kanada. Kaj Björk var författare till en lång rad böcker, ofta med utrikespolitisk inriktning, bl.a. Spanien i svenska hjärtan, Vad sker i Spanien och Spel bakom ridå.