Kaj Björk

Kaj Björk var chefredaktör för Ny Tid, riksdagsledamot, internationell sekreterare för socialdemokraterna och ambassadör i Kina och Kanada. Kaj Björk var författare till en lång rad böcker, ofta med utrikespolitisk inriktning, bl.a. Spanien i svenska hjärtan, Vad sker i Spanien och Spel bakom ridå.

Titlar