ISBN: 978-91-85677-56-6Territorium, makt och rättigheter

Reportageböcker

Sociologen Saskia Sassen menar att även om globaliseringen bäst bör förstås som “avnationalisering”, så har den formats genom institutioner och nätverk som ursprungligen utvecklades på nationell nivå.

Förändringen kommer inte utifrån. Det är snarare inre förändringar inom nationalstaten som har gjort den globala tidsåldern möjlig. Det nationella och det globala utesluter därför inte varandra.

Sassen undersöker hur tre olika element, som existerar i alla samhällen i alla tider – territorium, makt och rättigheter – har förändrats från medeltiden och fram till våra dagar. På detta sätt vill hon visa att dagens globaliseringsprocess inte är så enkel och ofrånkomlig som vi gärna tänker oss.


Författare
Saskia Sassen

Saskia Sassen är nederländsk-amerikansk professor i sociologi vid Columbia University. Hon har tidigare varit verksam vid University of Chicago och varit gästprofessor vid London School of Economics and Political Science.