Saskia Sassen

Saskia Sassen är nederländsk-amerikansk professor i sociologi vid Columbia University. Hon har tidigare varit verksam vid University of Chicago och varit gästprofessor vid London School of Economics and Political Science.

Titlar