ISBN: 9789173899284


Ladda ner pressbild


Sekelslut

Atlas Akademi, Podböcker

Tretton framstående svenska skribenter och forskare ger sina perspektiv på de idéhistoriska strömningar som dominerade 80- och 90-talen. Från den ständigt närvarande postmodernismen och informationssamhällets uppbyggnad till parlamentarisk nationalism och abortdebatt.

Medverkande författare:
HENRIK BOHLIN är docent i filosofi och högskolelektor i idéhistoria med inriktning mot vetenskapsteori vid Södertörns högskola. Han har skrivit artiklar i svenska och internationella tidskrifter om bland annat kritiskt tänkande, inlevelse och David Humes filosofi.

ANDERS BURMAN är idéhistoriker vid Södertörns högskola. Efter avhandlingen Politik i sak. C.J.L. Almqvists samhällstänkande 1839−1851 (Eslöv 2005) har han skrivit en lång rad artiklar om bland annat bildningstraditioner, kulturteori och politisk filosofi. Han har också varit redaktör eller medredaktör för flera antologier, däribland Teori och praxis i högre utbildning. Tolv ämnesdidaktiska studier (Huddinge 2010) och Bildning. Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman (Göteborg 2010).

CARL-MICHAEL EDENBORG är idéhistoriker, kulturskribent och bokförläggare. Han disputerade 2002 med avhandlingen Alkemins skam. Den alkemiska traditionens utstötning ur offentligheten.

ULLA EKSTRÖM VON ESSEN är fil.dr i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hon har forskat om politiska idéer och praktik på lokal nivå till exempel i avhandlingen Folkhemmets kommun. Socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939−1952 (2003). Rasism, och politiserad främlingsfientlighet i kommunerna behandlas i Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna − en studie av politisk aktivitet, strategi och mobilisering (2006). Hon arbetar för närvarande i ett forskningsprojekt om organtransplantation och -donation.

ELIN GARDESTRÖM är doktorand i idéhistoria vid Södertörns högskola och verksam vid den nationella forskarskolan i utbildningshistoria vid Uppsala universitet. Hennes avhandling behandlar journalistutbildningens framväxt i Sverige.

HELENA HILL är fil.dr i idéhistoria och vikarierande lektor i genusvetenskap, Södertörns högskola. Hon disputerade 2007 i idéhistoria i samarbete med Genusforskarskolan, Umeå universitet på avhandlingen Befria mannen! Idéer om förtryck, frihet och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal (Umeå 2007) och forskar för närvarande om kön, klass och känslor inom 68-vänstern.

STEFAN JONSSON är kulturskribent, litteraturvetare och estetiker verksam vid Södertörns högskola. Bland hans böcker märks särskilt trilogin De andra (Stockholm 1993), Andra platser (Stockholm 1995) och Världens centrum (Stockholm 2001), samlade i Världen i vitögat. Tre essäer om västerländsk kultur (Stockholm 2005), samt Tre revolutioner. En kort historia om folket. 1789, 1889, 1989 (Stockholm 2005).

NICLAS JÄRVKLO är doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet och undervisar i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Han skriver en avhandling om statlig maskulinitetspolitik och har publicerat texter om genus, män och jämställdhet i Arena, Bang och Lambda Nordica.

LENA LENNERHED är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hon har skrivit flera böcker om sexualitetens historia varav den senaste heter Historier om ett brott. Illegala aborter i Sverige på 1900-talet (Stockholm 2008).

MY KLOCKAR LINDER är doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och undervisar vid Södertörns högskola. Hennes avhandlingsprojekt handlar om kulturpolitikens formering i Sverige under 1900-talet.

INGA SANNER är professor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon har publicerat flera böcker av vilka den senaste är Det omedvetna. Historien om ett utopiskt rum (Nora 2009).

BERNT SKOVDAHL är lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hans senaste arbeten, Den digitala framtiden (Stockholm 2008) och Förlorad kontroll. Den ifrågasatta framstegstanken (Stockholm 2010), diskuterar bakgrunden till olika förskjutningar i synen på framtiden under perioden efter det andra världskriget.

PER SUNDGREN disputerade 2007 på avhandlingen Kulturen och arbetarrörelsen. Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander (Stockholm 2007) och har även varit medredaktör för Bildning. Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman (Göteborg 2010).


Författare
Lena Lennerhed

Lena Lennerhed är professor i idéhistoria och var tidigare ordförande i RFSU.

Anders Burman

Anders Burman är idéhistoriker vid Södertörns högskola.