ISBN: 978-91-7389-968-0Praktika

Podböcker, Reportageböcker

Praktika är en tankebok för användning, en samling reflexioner över tillvaron, där Sven Lindqvist ställer det vedertagna på huvudet och tvingar läsaren att tänka och tänka om. Han gör den engelska nationalekonomen Stanley Jevons lära om det fallande gränsvärdet till utgångspunkt för ett praktiskt filosofiskt resonemang om våra önskningar och behov, han ställer frågor om konstens värde och om konstnärens plats i samhället.


Författare
Lindqvist Sven

Sven Lindqvist är författare och fil.dr i litteraturhistoria. Han har publicerat omkring 30 böcker.