ISBN: 9789173893060Makten över barnen

Reportageböcker

Makten över barnen handlar om de föräldrar som ansetts olämpliga och deras kamp för att behålla sina barn. Olika intressen står mot varandra, både samhället och föräldrarna anser sig ha rätt att tolka vad som är barnets bästa, men samhället har lagen på sin sida.

Boken spänner över en tidsperiod som börjar på 1920-talet och slutar 1968 – ur ett samhällsperspektiv en period av stora förändringar. Utvecklingen sträcker sig från fattigsamhället till formandet av folkhemmet och välfärdsstaten.

Samhällets intresse är riktat mot den goda familjen och familjens uppgift att fostra barnen till goda samhällsmedborgare. När föräldrarna inte lever upp till dessa skyldigheter och barnets utveckling och välfärd är i fara, ingriper samhället enligt barnavårdslagarna, med kontroll och övervakning av familjen. På så sätt har staten genom åren utövat en slags “kvalitetskontroll” av föräldraskapet. Barnens intresse blir en förhandlingsfråga mellan experterna inom barnavårdsfältet och föräldrarna, medan barnen själva sällan kommer till tals.

Maija Runcis bok Makten över barnen är uppföljaren till den mycket uppmärksammade boken Steriliseringar i folkhemmet (1997).


Författare
Maija Runcis

Maija Runcis är historiker verksam vid Stockholms universitet. Hennes bok Makten över barnen är uppföljaren till den mycket uppmärksammade boken Steriliseringar i folkhemmet.