Runcis Maija

Maija Runcis är historiker verksam vid Stockholms universitet. Hennes bok Makten över barnen är uppföljaren till den mycket uppmärksammade boken Steriliseringar i folkhemmet (1997).

Titlar