ISBN: 978-91-89044-63-0La vida loca

Reportageböcker

På hösten 1997 reste Anna Ström till El Salvador för att i två år arbeta med ett projekt med kriminella gäng på gatorna i El Salvadors städer.

I den här boken berättar hon om sina upplevelser och möten, om brutalitet men också om hoppet som föds när man åstadkommer något tillsammans. Boken är ett sätt att förstå de sociala drivkrafterna bakom gängbildning och kriminalitet bland ungdomar i Sverige.

Boken illustreras av Magnus Rosshagens starka fotografier.


Författare
Anna Ström

Anna Ström arbetade under nära två års tid som volontär i staden Ilobasco i El Salvador. Hennes arbete med ungdomsgängen där har resulterat i boken La vida loca.