Anna Ström

Anna Ström arbetade under nära två års tid som volontär i staden Ilobasco i El Salvador. Hennes arbete med ungdomsgängen där har resulterat i boken La vida loca.

Titlar