ISBN: 9789173899369


Ladda ner pressbild


Kvinnor på gränsen till medborgarskap

Atlas Akademi, Podböcker

I Kvinnor på gränsen till medborgarskap presenteras institutioner och organisationer som blivit arenor för medborgerliga uppgörelser mellan staten, samhället och individen. Kvinnors väg till medborgarskap har varit lång. De var länge utestängda från teoretisk utbildning, statusfyllda yrken, parlament, fackföreningar och kulturella institutioner.

Här kan du läsa om kvinnors kamp för sin rätt: om medelklasskvinnors feministiska aktivism för fattiga ogifta mödrar, om de första riksdagskvinnornas arbete och om svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta. Boken rymmer också exempel på samhällsstrukturens organiserade motstånd: kontrollen av prostituerade kvinnor under 1800-talet och fattigvårdens repressiva villkor för kvinnor.


Författare
Christina Florin

Christina Florin är professor emeritus i kvinnohistoria vid Stockholms universitet.

Lars Kvarnström

Lars Kvarnström är forskare, lärare och studierektor i historia vid Linköpings universitet och knuten till Tema Q: Kultur och samhälle, vid samma institution.