ISBN: 978-91-7389-127-1I skuggan av ockupationen

Reportageböcker

Här beskrivs den aktuella situationen för de palestinier som lever i ockupationens skugga. De avgörande hindren för fred behandlas ingående; säkerhetsstängslet, bosättningarna, bristen på respekt för mänskliga rättigheter, flyktingarnas situation, Jerusalems framtid, liksom självmordsbombningar och krav på palestinsk demokrati och konstitution.

I skuggan av ockupationen innehåller såväl nyskrivna texter som tidigare publicerat material, bland annat översättningar av rapporter tidigare publicerade på engelska av Christian Aid, B’Tselem och Rädda Barnen. Författarna kommer från Palestina, Israel, Sverige, Norge och England. Freden synes inte vara möjlig utan att palestiniernas situation på allvar tas upp, liksom israelernas behov av säkerhet och en framtid för sitt folk. Förhoppningsvis kan parterna, med internationellt stöd frambringa en ny situation för israeler och palestinier, för judar, muslimer och kristna med fred i Jerusalem, Israel och Palestina.


Författare
Göran Gunner

Göran Gunner är forskare vid Svenska kyrkans avdelning för forskning och kultur och universitetslektor vid Teologiska högskolan i Stockholm.