Göran Gunner

Göran Gunner är forskare vid Svenska kyrkans avdelning för forskning och kultur och universitetslektor vid Teologiska högskolan i Stockholm.

Titlar