ISBN: 978-91-7389-958-1Hemmaresan

Podböcker, Reportageböcker

I rummet och tiden är den resa, som Sven Lindqvist företar, förlagd till Grekland och öarna. Men den är långt mer en resa i sinnet. Sven Lindqvist har frivilligt uppsökt den utanförståendes ställning, och från denna position prövar han sin inställning till olika frågor: tryggheten kontra rörligheten, friheten som kanske är skenbar, valet som är oundvikligt, problemet att skaffa barn eller avstå. Hans svar är personliga, men får räckvidd genom hans stora ärlighet, fördomsfrihet och humor.


Författare
Lindqvist Sven

Sven Lindqvist är författare och fil.dr i litteraturhistoria. Han har publicerat omkring 30 böcker.