ISBN: 978-91-7389-172-1En god affär

Reportageböcker

I det privata näringslivet och i samhällsdebatten finns en allt större samsyn kring företagens ansvar. Offentlig upphandling – det vill säga skattefinansierad konsumtion – har ännu inte varit en del av denna utveckling. Det är dags att ändra på det. Den här boken visar exempel på hur andra har gjort, i Sverige och utomlands, tar upp lagstiftningen och resonerar kring konkreta möjligheter för ett mer rättvist användande av våra skattepengar.

Fredrik Lann och Jerker Thorsell har under flera år arbetat med frågor kring global utveckling och företagens sociala ansvar.


Författare
Fredrik Lann

Fredrik Lann har arbetat med frågor kring global utveckling och företagens sociala ansvar.

Jerker Thorsell

Jerker Thorsell har under flera år arbetat med frågor kring global utveckling och företagens sociala ansvar.