Jerker Thorsell

Jerker Thorsell har under flera år arbetat med frågor kring global utveckling och företagens sociala ansvar.

Titlar