ISBN: 9789173894722


Ladda ner pressbild


En trädgård för dissidenter

Skönlitteratur

I centrum för berättelsen står Rose Zimmer, vars hårdföra och bokstavstrogna kommunism skrämmer hennes grannar, hennes familj och även hennes likasinnade. Roses dotter Miriam är lika aktivistisk som sin mor, men söker sig istället till den unga generationens autonoma motkulturer.

Men det är inte bara en politisk roman, utan också en roman om kärlek, som påminner om att det politiska i grund och botten är personligt; att politik är något vi gör för att vi måste.

 


Författare
Lethem Jonathan

Jonathan Lethem (f. 1964) hör till de främsta nydanarna bland USA:s samtida romanförfattare. En trädgård för dissidenter utkom på engelska 2013 och är Lethems nionde roman.