Jonathan Lethem

Jonathan Lethem (född 1964) hör till de främsta av USA:s samtida romanförfattare. En trädgård för dissidenter utkom på engelska 2013.

Titlar