Lethem Jonathan

Jonathan Lethem (f. 1964) hör till de främsta nydanarna bland USA:s samtida romanförfattare. En trädgård för dissidenter utkom på engelska 2013 och är Lethems nionde roman.

Titlar